آشنایی با ما

باشگاه مشاوران و روانشناسان ایران با همت جناب آقای دکتر هادی خیرآبادی و سایر اساتید و متخصصین حوزه روانشناسی و مشاوره تشکیل گردیده است و هدف از ایجاد این باشگاه گرد هم آوردن کلیه دست اندر کاران حوزه سلامت می باشد تا بتوانیم از این طریق به اهداف زیر نائل گردیم.
۱- معرفی متخصصین به مراجعین از طریق سایت باشگاه مشاوران و روانشناسان ایران.
۲- برگزاری گردهمایی های آموزشی، پژوهشی و تفریحی برای دست اندر کاران حوزه سلامت.
۳- برگزاری دوره های کارآموزی و بازآموزی و ارتقای کاری.
۴- ارائه و تبادل دستاورد های علمی و پژوهشی حوزه سلامت روان.
۵- پی گیری مطالبات جامعه روانشناسان و مشاوران.
۶- برگزاری همایش ها و برنامه های آموزشی ویژه عموم
۷- کمک به فرهنگ سازی در جامعه و آشناسازی عموم مردم با جایگاه و اهمیت علم روانشناسی و نقش متخصصین این حوزه در سلامت جامعه.