همه اخبار اشتراک

لیست مجلات معتبر علمی و پژوهشی

لیست نشریات مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لیست نشریات علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت بهداشت، درمان …

رزومه دکتر خیرآبادی

دکتر هادی خیرآبادیدکترای مشاوره خانوادهعضو انجمن روانشناسی آمریکاعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانمولف کتاب علل، پیشگیری و درمان …

تخلیه روانی

تا حالا شده است بعد از خوردنِ مایعاتِ زیاد، یا  توی سرما وسطِ جاده در یک اتوبوس بین شهری …

اختلال خوردن چیست؟

به طور معمول یک تصور اشتباه وجود دارد که اختلالات خوردن را نوعی انتخاب در شیوه زندگی می دانند …

Hook-up چیست؟

رابطه جنسی بین دختر و پسر بدون داشتن رابطه عاطفی و آشنایی قبلی

انتقاد سازنده ممنوع

انتقاد سازنده ممنوع متاسفانه در فرهنگ ما واژه انتقاد با واژه سازنده همراه شده است و به ما اجازه …