همه نوشته‌های برچسب 'خیرآبادی'

رزومه دکتر خیرآبادی

دکتر هادی خیرآبادیدکترای مشاوره خانوادهعضو انجمن روانشناسی آمریکاعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانمولف کتاب علل، پیشگیری و درمان …

تخلیه روانی

تا حالا شده است بعد از خوردنِ مایعاتِ زیاد، یا  توی سرما وسطِ جاده در یک اتوبوس بین شهری …

دکتر هادی خیرآبادی

روان درمانگر و متخصص مشاورهعضو انجمن روانشناسان آمریکا عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران مولف، مترجم، مدرس رزومه …