همه نوشته‌های برچسب 'دکتر خیرآبادی روانشناس'

اهمیت مشاوره جنسی

آیا می دانید مشاوره جنسی و زناشویی چه اهمیت و کاربردی دارد؟ به طور معمول به دلیل عدم آگاهی …

رزومه دکتر خیرآبادی

دکتر هادی خیرآبادیدکترای مشاوره خانوادهعضو انجمن روانشناسی آمریکاعضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانمولف کتاب علل، پیشگیری و درمان …

تخلیه روانی

تا حالا شده است بعد از خوردنِ مایعاتِ زیاد، یا  توی سرما وسطِ جاده در یک اتوبوس بین شهری …

انتقاد سازنده ممنوع

انتقاد سازنده ممنوع متاسفانه در فرهنگ ما واژه انتقاد با واژه سازنده همراه شده است و به ما اجازه …

دکتر هادی خیرآبادی

روان درمانگر و متخصص مشاورهعضو انجمن روانشناسان آمریکا عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران مولف، مترجم، مدرس رزومه …